Skip to main content
alt

Първи семинар по изпълнението на програмата LYSIS - INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Първи семинар за изпълнението на програмата LYSIS - INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 

На 15 декември 2017 г., петък, в сградата на Общината се проведе първият Работен семинар за стартиране на одобрения проект "Съвместни действия за разработване и внедряване на нови технологии за оптимално управление на водните ресурси в градската среда". Ръководителите и политическият състав на нашата община, както и на нашите партньори, а именно Община Благоевград, Драма, Университета Аристотел и Сдружение Активни младежи в България, имаха възможност да се опознаят и обсъдят в сърдечна обстановка въпроси, свързани с трансевропейското сътрудничество.

Проектът, който предстои да бъде реализиран е с общ бюджет от 739,955.00 € и продължителност 2 години. Финансира се от Интеррег V-A Гърция-България 2014-2020 г., в която нашата община участва с трима други партньори и е под ръковоството на Община Драма. За частта от проекта, която ще бъде изпълнена от нашата община, ще бъде въведена високо прецизна система за пестене на вода за напояване в парка "Дендропотамос", като предстои бъдещото приложение на системата да бъде проучено и за други области.

 

В контекста на учредителното заседание всеки партньор представи работата, която предстои да свърши, както и методологията за изпълнение. Поставен бе акцент върху действията, изискващи хоризонтално сътрудничество, включващо всички партньори, за да се гарантира спазването на заложените графици. Участие в срещата взе и представител на Управляващия орган на Интеррег, който представи съответите приоритети и ограничения на програмата, както и задълженията на всеки партньор съгласно общностното и национално законодателство.

 

Срещата приключи в оптимистичен и кооперативен климат, като бяха планирани по-нататъшни действия, за да се осигури плавното изпълнение на проекта.

 

Влезте или се регистрирайте, за да публикувате коментари